×

Change Language

×
×
Kuva
13.01.2020

Hyvinvointitervehdys Hoivakehitykseltä

"Innolla odotan tulevaa vuotta, joka tuo tullessaan entistä enemmän positiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä."

Vuosi on vaihtunut ja pyörähtänyt uudelle vuosikymmenelle. Uusi vuosi tuo mukanaan aina muutoksia, ja usein vuoden vaihtumisen yhteydessä itselle ja tulevalle vuodelle asetetaan tavoitteita. Monesti nämä tavoitteet ovat sellaisia, jotka ovat olleet ajatuksissa jo pidemmän aikaa, mutta vuoden vaihteessa tavoitteet konkretisoituvat ja niiden toteuttamiseen koetaan olevan aiempaa enemmän aikaa ja motivaatiota.

Onkin hyvin tärkeää, että jokaisella on elämässään asioita, joita tavoitella. Tällöin toiminnalla on päämäärä ja suunta, jota kohti kulkea. Selkeät tavoitteet mahdollistavat sen, että monet pienetkin ympärillä olevat asiat alkavat pikkuhiljaa tukea tavoitteen saavuttamista ja samalla päämäärä vahvistuu ja motivaatio lisääntyy. Tavoitteiden saavuttaminen puolestaan lisää positiivisia kokemuksia ja tuntemuksia, sekä halua yrittää lisää myös jatkossa. Hyvinvointia tukeva myönteinen noidan-, tai pikemminkin keijunkehä, on valmis. 

Näin henkilöstöjohtajan, ja toki koko organisaation näkökulmasta, olemme asettaneet vuodelle 2020 yhdeksi Hoivakehityksen tavoitteeksi työhyvinvoinnin lisäämisen. Tähän pyrimme muun muassa yksilöllisten työhyvinvointisuunnitelmien avulla: huomioimme jokaisen työntekijän yksilölliset tarpeet ja odotukset työlle, arvostamme työntekijän työn ja vapaa-ajan välistä suhdetta, sekä kuuntelemme työntekijöidemme ajatuksia ja toiveita. Yksilöllistä työhyvinvointimalliamme hyödynnetään esimerkiksi kehityskeskusteluissa, joissa huomioidaan vahvasti työhyvinvointi sekä uraan ja ammatilliseen kasvuun liittyvät toiveet. Kehityskeskusteluissa asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Lisäksi olemme lähteneet mukaan QWL-mittaukseen, jossa kartoitetaan työelämänlaatua. 

 

"Meille on tärkeintä, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla – tarjoamalla heille aikaa ja huolenpitoa."

 

Monipuoliset keinot henkilöstömme hyvinvoinnin tukemiseksi varmistavat, että jokaiselle löytyy sopivia vaihtoehtoja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointia tukemalla voimme vahvistaa organisaatiomme mainetta luotettavana ja arvostavana työnantajana, jolle jokainen työntekijä on tärkeä. Henkilöstön hyvinvointi heijastuu suoraan myös asiakkaisiimme. Onhan meille tärkeintä, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoamalla heille aikaa ja huolenpitoa. 

Innolla odotan tulevaa vuotta, joka tuo tullessaan entistä enemmän positiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä.

 

Onnea vuodelle 2020 toivottaen

 

Johanna Jauhiainen
henkilöstöjohtaja