020 7614 882 (ma-pe 8-16) asiakaspalvelu@hoivakehitys.fi

Hoivakehitys – kokonaisvaltaista hyvinvointia palvellen

24.09.2021

Puhutaanko hetki mielenterveystyöstä?

Puhu­taanko hetki mielen­terveys­työstä? Mitä Sinulle tulee siitä ensim­mäisenä mieleen? Tera­peutti­nen työskentely, lääkehoito, viriketoiminta, ehkäpä jotakin muuta?

Yksittäisistä mielikuvista huolimatta, mielenterveystyön tulisi olla aina kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintaa. Ihminen on aina kokonaisuus, joka pitää sisällään niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin terveyden. Siksi työssä tulisi aina huomioida kaikki nämä osa-alueet, jotta hyvinvointia voidaan todella edistää tavoitteellisesti.

Hoivakehityksellä kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kaikkien näiden osa-alueiden eheyden tukeminen on mahdollista

Mielenterveystyössä psyykkisen hyvinvoinnin ohella myös somaattisen terveyden tukeminen ja seuranta on ensiarvioisen tärkeää. Hoivakehityksellä panostetaan runsaasti terveyden edistämiseen erityisesti myös ennaltaehkäisevästi.  Yrityksessä työskentelee kolme vastuusairaanhoitajaa, joista yksi toimii kotihoidossa ja kaksi asumispalveluyksikössä. Vastuusairaanhoitajat seuraavat kaikkien asiakkaidemme terveydentilaa säännöllisesti ja jokaiselle asiakkaalle on luotu yksilöllinen suunnitelma terveyden seurantaan.

Vastuusairaanhoitajien lisäksi Hoivakehityksellä työskentelee sairaanhoitajan tehtävissä useampi työntekijä. Lisäksi meillä on joukko lähihoitajia terveydenhuollon ammattilaisina! Olemme siis todellakin hereillä asiakkaidemme terveyden edistämisessä.

Sosiaalinen hyvinvointi lisää onnellisuutta

Hyvinvointia tukevien, yksilöllisten sosiaalisten suhteiden edistäminen on yksi tärkeä osa työtämme. Tarjoamme asiakkaillemme myös ympäristön, jossa jokaisen on hyvä olla omana itsenään. Ilmapiiri on välitön, myönteinen ja asiakkaidemme sanoin; Hoivakehityksellä on hyvä henki. Muun muassa näiden tekijöiden avulla voimme edistää asiakkaidemme sosiaalisia taitoja ja hyvinvointia.

Hoivakehityksellä työskentelee lisäksi useita sosionomeja, joiden erityisenä vahvuusalueena on sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintakyvyn tukemisen lisäksi vastuusosionomimme huolehtii mm. asiakkaidemme sosiaaliturvan toteutumisesta. Tällä on erittäin tärkeä merkitys arjessa, sillä yksi merkittävimmistä psyykkistä hyvinvointia kuormittavista tekijöistä on usein asiakkaan huoli omasta taloudellisesta pärjäämisestä.

Tukipalvelut edistävät yksilöllisten taitojen esiintuloa

Hoivakehityksellä työskentelee toimitilapalveluissa ravitsemus- ja puhtauspalvelualan ammattilaisia ja he ohjaavat myös asiakkaidemme työtoimintaa. Lisäksi tarjoamme työtoimintaa kiinteistönhoidossa. Yksilöllisten vahvuuksien tukeminen on työtoimintamme tärkeimpiä tavoitteita, sekä lisäksi työtoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen. Työtoimintaporukkaan kuuluminen ja töissä käyminen ovat tärkeä osa asiakkaidemme henkilökohtaista identiteettiä ja tätä vahvistamalla voimme tukea merkittävästi myös psyykkistä eheyttä.

Johto haluaa antaa vahvan tuen työntekijöilleen

Näin lopuksi haluan koko johtoryhmän puolesta esittää ison kiitoksen ammattilaisille, työntekijöillemme, jotka tekevät työtään asiakaslähtöisesti ja asiakkaamme lämmöllä kohdaten. Ylpeänä ja hyvillä mielin voi seurata näiden osaajien työskentelyä, kun he päivästä toiseen tarjoavat asiakkaillemme yksilöllistä tukea arkeen, etsien aina tarvittaessa myös uusia ratkaisuja tilanteen edistämiseksi. Olen todella ylpeä henkilöstöstämme ja tiedän, että koko johtoryhmä allekirjoittaa sanani.

Näiden ajatusten parissa on mukava odotella lähenevää talvea: vaikka ulkona viima tai kovakin pakkanen yllättäisi, on Hoivakehityksen sydän aina lämmin.

Hyvää syksyä toivottaen

Johanna Jauhiainen

henkilöstöjohtaja