020 7614 882 (ma-pe 8-16) asiakaspalvelu@hoivakehitys.fi

Hyvin­vointi­alueiden kumppani

Mielen­terveys­asiakkaiden asumis­palvelut

Hoivakehitys tuottaa mielenterveysasiakkaille asumispalvelua Pieksämäellä kolmessa eri yksikössä. Asumispalvelujen paikkoja on 32 ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja 5 yhteisölliseen asumiseen eli yhteensä 37 asiakaspaikkaa. Intervallijaksot ovat myös sovittavissa, jos asiakaspaikkoja on vapaana.

Meidän palvelulupauksemme ”aikaa ja huolenpitoa” toteutuu parhaimmillaan yhteistyössä ja yhdessä sopien, jolloin asumispalvelu onnistuu.

Valo-yksikkö järjestää ympärivuorokautista palveluasumista paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Valo-yksikön huoneet ovat valmiiksi kalustettuja, joten asiakas voi sijoittua yksikköön nopeasti ja vaivattomasti. Yksikössä on yhteiset wc-tilat ja suihku sekä yhteisiä tiloja. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Valo-yksikössä on 11 asiakaspaikkaa.

Aurinko ja Tähti-yksiköt järjestävät sekä ympärivuorokautista palveluasumista paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville asiakkaille, että yhteisöllistä asumista asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut sairauden vuoksi. Aurinko ja Tähti-yksiköissä on asiakkaan tarpeita vastaavat asunnot ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Molempiin yksikköihin kuuluvat myös Hoivakehityksen rivitaloasunnot, joissa ovat yhteisöllisen asumisen viisi asiakaspaikkaa.

Tuettu asuminen asiakkaan kotiin tuotetaan aina sopimuksen mukaisesti tilaajan ja asiakkaan kanssa yhdessä sovitusti. Tuetun asumisen palvelut ovat yleensä arkipäivisin tapahtuvia kotikäyntejä, jotka tukevat asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä arjen toimintoja kotona.

Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluissa työskentelevät ovat kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eli sairaanhoitajia, sosionomeja ja lähihoitajia. Hoivakehityksellä on valmistuskeittiö, joka valmistaa kaikille viikonpäiville maittavat ateriat aamupalasta iltapalaan. Toiminta perustuu vahvaan strategiaan ja arvoihin sekä asiakaslähtöiseen hoitosuhdetyöskentelyyn, joka on kuntouttavaa ja ammattitaitoista.

Hoivakehityksen asiakkaat tulevat vapaaehtoisesti asumispalveluun oman sosiaalityöntekijän kautta joko kilpailutuksen tai yksittäisen maksusitoumuksen kautta. Toimintamme keskiössä on asiakaslähtöisyys, joka korostuu yhdessä sosiaalityön kanssa laaditulla asiakassuunnitelmalla sekä vahvalla toiminnalla asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Asiakas maksaa asumispalvelusta hyvinvointialueen hinnaston tai kilpailutuksen mukaan ja pitkäaikaisen palvelun maksu on tulosidonnainen. Asiakkaan asumisesta peritään vuokrasopimuksen mukainen vuokra.

Asumispalvelun toiminnan sisältöinä ovat kaikki terveyteen ja toimintakykyyn sekä aikuisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat, tunnetyöskentelyt, käytännön altistamisharjoitukset eri terveyden ja toimintakyvyn tilanteissa, käypä hoito suosituksen mukainen hoito ja kuntoutus, asumiseen liittyvät toiminnot ja tekemiset, itsestä huolehtimisen taitojen vahvistaminen, päihteettömyys, positiivisten asioiden ja ratkaisukeskeisyyden opettelu elämän taitona sekä itsenäistyminen aikuisten maailmaan. Asumispalvelussa voi asua tarpeen mukaan myös pidempiä aikoja tai tulla suoraan juuri täysi-ikäiseksi tulleena nuorena aikuisena vahvistamaan ja kuntoutumaan elämään kiinni vahvalla tuella.

Tuettu ja valvottu tapaaminen (Pieksämäki)

Meidän palvelulupauksemme ”aikaa ja huolenpitoa” toteutuu parhaimmillaan yhteistyössä ja yhdessä sopien, jolloin tapaamiset ovat onnistuneita.

Perheoikeudellisissa palveluissa Hoivakehitys tarjoaa tuettua tapaamista, jossa valvoja (sosiaali- ja terveysalan ammattilainen) on käytettävissä tapaamisen ajan lasta ja vanhempaa tukien. Hoivakehityksen työntekijä huolehtii ja vastaa tapaamisen alkamisesta sekä päättymisestä, että seuraa ja tukee tapaamisen kulkua, lasten ja vanhempien suhdetta ja auttaa tapaamisen käytännön asioissa ja lasten hoidossa.

Perheoikeudellisissa palveluissa Hoivakehitys tarjoaa valvottua tapaamista, jossa valvoja (sosiaali- ja terveysalan ammattilainen) on intensiivisemmin läsnä tapaamisella eli näkö- ja kuuloyhteydessä kaikkiin osallisiin. Valvottuun tapaamiseen liittyy lapseen kohdistuva uhka, jolloin puututaan merkittävällä tavalla yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan ja siksi valvoja on koko ajan näkö- ja kuuloyhteydessä osallisiin.

Tapaamiset huolehditaan aina niin, että lapsen tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti ja vanhempi vahvistaa tapaamiseen osallistumisen. Hoivakehityksen työntekijä eli valvoja kirjaa tapaamisen asiakastietojärjestelmään asianomaisten käyttöön.

Tehostettu perhetyö (Pieksämäki)

Meidän palvelulupauksemme ”aikaa ja huolenpitoa” toteutuu parhaimmillaan yhteistyössä ja yhdessä sopien, jolloin perhetyö onnistuu.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimissa Hoivakehitys tarjoaa lastensuojelun tehostettua perhetyötä kriisitilanteisiin, jolloin tarvitaan apua haastaviin tilanteisiin sekä erityistä tukea ja ohjausta että toiminnallista intensiteettiä. Tehostettu perhetyö tehdään kokonaisuutena aina yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perheen ja Hoivakehityksen kanssa.

Ota yhteyttä

020 7614 882 (ma-pe 8-16)

asiakaspalvelu@hoivakehitys.fi

    *Pakollinen