020 7614 882 (ma-pe 8-16) asiakaspalvelu@hoivakehitys.fi

Palvelu­setelit Pieksä­mäki

Hoivakehitys tuottaa palvelusetelillä yksityisenä palveluntuottajana kotiin annettavia palveluja. Palvelusetelillä tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa kotiympäristössä eri elämäntilanteissa, joihin liittyy terveydellisiä ja toimintakykyyn liittyviä haasteita.

Palvelut sisältävät yksilöllisesti suunnitellut käynnit ja niiden sisällöt aina sairaanhoidollisesta palvelusta lääkehoitoon ja päivittäisissä toiminnoissa auttamiseen sekä ohjaukseen, että neuvontaan eri elämän osa-alueilla. Palvelusetelin tuottajana Hoivakehitys tukee asiakkaan omatoimisuutta ja edistää voimavaroja elämässä.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli (sairaanhoidollinen palvelu ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen)

Hoivakehitys on säännöllisen kotihoidon palvelusetelin vastuullinen ja ammattitaitoinen tuottaja. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin asiakkaalla on terveys ja toimintakyky laskenut pitkäaikaisesti, jolloin huomioidaan sekä sairaanhoidollinen palvelu että päivittäisissä toiminnoissa avustaminen sisältäen myös kotihoidon palvelut.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (sairaanhoidollinen palvelu ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen)

Hoivakehitys on tilapäisen kotihoidon palvelusetelin vastuullinen ja ammattitaitoinen tuottaja. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin asiakkaalla on terveys ja toimintakyky laskenut tilapäisesti, jolloin huomioidaan sekä sairaanhoidollinen palvelu ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen sisältäen myös kotihoidon palvelut.

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Hoivakehitys on lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin vastuullinen ja ammattitaitoinen tuottaja. Palvelu on tavoitteellista ja määräaikaista tukemista vanhemmuudelle, perheelle ja arjen toiminnoille. Tuki kohdentuu perheelle ja erityisesti lapsen arkeen, jonka keskeinen tavoite on vahvistaa perheen omia voimavaroja.

Kotipalvelu on tarkoitettu avuksi lasten hoitoon, lasten huolenpitoon, asiointiin ja kodin siisteydestä huolehtimiseen.

Omaishoidon vapaan palveluseteli

Hoivakehitys on omaishoidon vapaan palvelusetelin vastuullinen ja ammattitaitoinen tuottaja. Omaishoidon vapaan palvelusetelin asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, että hän tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa omassa kotona läheisen avulla. Omaishoidon tilanne voi olla äkillinen sairaus tai vammautuminen, mutta usein kuitenkin pidemmän aikaa ja vähitellen syntynyt tilanne arjen toimissa, jossa läheinen ei enää selviydykään ilman apua.

Hoivakehityksen palvelu on asiakkaan kotona tuotettava palvelu, jossa palvelusetelin arvo muutetaan kotikäynneiksi tuntiperusteisesti ja käynti kohdistetaan asiakkaalle ja omaishoitajalle hyödyksi niin, että se on palvelusuunnitelman mukainen.

Vammaisten asumispalvelujen palveluseteli

Hoivakehitys tuottaa palvelusetelillä yksityisenä palveluntuottajana ohjattua ja tuettua asumista asiakkaan kotiin. Palvelusetelillä tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa kotiympäristössä ja arjen askareissa aina toimintakyvyn tukemisesta kodinhoidollisiin yhdessä tehtyihin tehtäviin. Ohjattu ja tuettu asumisen tuki on aina henkilökohtaisesti määritelty tukimuoto, jolla on yhdessä sosiaalityön ja asiakkaan sovitut tavoitteet ja intensiteetti.

Hoivakehityksen tuottama palvelu on aina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuottamaa palvelua.

Ota yhteyttä

020 7614 882 (ma-pe 8-16)

asiakaspalvelu@hoivakehitys.fi

    *Pakollinen